Skip & Fartøy

Sikkerhet og pålitelighet

Elektriker for skip & fartøy

Elektroinstallasjoner på skip og maritime fartøy må være både sikre og pålitelige. Som en erfaren og pålitelig elektropartner for maritim elektro, kan Elcom garantere høy kvalitet på utstyret som brukes. Vi har spesialisert oss på elektroinstallasjoner for skip og fartøy, og kan møte alle service- og vedlikeholdsbehovene du måtte ha.
Våre tjenester inkluderer alt fra bygging av hele det elektriske anlegget ved en båt, til feilsøk og ombygging av eksisterende anlegg. Vi samarbeider også med eksterne leverandører ved oppdrag som innebærer leverandør-beskyttet utstyr.

Omfattende kompetanse og erfaring

Elcom har en omfattende erfaring med elektroinstallasjoner for ulike fartøyer og bransjer. Vi har allerede samarbeidet med anerkjente kunder som Moen Verft, Moen Marin, Viknaslipen, Sølvtrans, lokale fiskere, Torghatten midt, KB dykk, Oppdrettsselskapene og Vidar Hop skyssbåter for å nevne noen.

For å jobbe med skip og maritime fartøyer, kreves det kompetanse i elektrikerfaget, skipselektriker utdanning og relevant erfaring. Hos Elcom har vi flere ansatte med høy kompetanse innenfor skips-elektro som har god feilsøkingskompetanse og forståelse for oppbyggingen av en båt, samt prioritering av ulike systemer.

Sikker drift og produksjon av kraft

Med Elcom som din elektropartner kan vi bidra til sikker drift og produksjon av kraft, vedlikehold av overvåknings- og sikkerhetssystemer og stabil fremdrift i maskineriet. Vi forstår de unike utfordringene som følger med elektrotekniske komponenter til havs og sørger for at alt av utstyr møter forskrifter og lovverk, samt tåler de fysiske kravene som stilles i maritime miljøer.

Batteridrift og hybridbåter: fremtidens løsning for skip

Vi ser allerede at flere skip legger om til mer batteridrift og flere båter blir bygd som hybridbåter. Denne trenden vil fortsette inn i fremtiden. Med batteridrift og hybridløsninger kan man redusere utslipp og spare på drivstoffkostnadene, samtidig som man opprettholder effektiviteten.

Reparasjon og vedlikehold av skip i skipsleia

Når det kommer til reparasjon og vedlikehold av skip og båter, ligger Elcom midt i skipsleia og vil naturlig få en del oppdrag som følge av dette. Vår ekspertise innen maritim elektro gjør at vi er godt rustet til å håndtere alle typer elektriske reparasjoner og vedlikeholdsoppgaver.

Elcom holder seg oppdatert på batteridrift og myndighetskrav

Elcom er opptatt av å være i forkant når det gjelder utviklingen av batteridrift i skip og båter. Vi tilegner oss kontinuerlig mer kunnskap innen området, både når det gjelder rent elektrisk arbeid og dokumentasjonskrav fra myndighetene. Dette sikrer at vi alltid er i stand til å tilby våre kunder den beste løsningen for deres behov.

Våre tjenester

Ta kontakt med oss

Våre erfarne elektrikere står klare for ditt prosjekt