Maritim Elektro

Et fokus- og spesialistområde

Trenger du en maritim elektropartner?

Siden 1998 har Elcom opparbeidet en bred og allsidig kompetanse innen et nisjemarked kun et fåtall elektrobedrifter betjener.

Elektrotekniske komponenter til havs vil av naturlige årsaker være mer utsatt for omgivelsene – vær, vind og hav. Derfor er det ekstra viktig med en elektropartner som forstår dine service- og vedlikeholdsbehov og har god erfaring med å håndtere de utfordringene du kan møte.

Maritim elektro har hele veien vært et fokus- og spesialistområde for Elcom. Med oss som partner kan du være trygg på at alt av utstyr møter forskrifter og lovverk og tåler de fysiske kravene som stilles i maritime miljøer.

Allsidig elektrobedrift

Når du velger oss som din elektriker eller elektropartner, kan du forvente godt utført arbeid og et ønske om å yte best mulig service. På samme måte som vi tar vare på våre egne, skal vi ta vare på deg som kunde.