Havbruk

En bred og allsidig kompetanse

En allsidig og kompetent partner for havbruksnæringen

Rask service og vedlikehold er avgjørende for havbruksnæringen som opererer i et krevende miljø med strenge krav til produksjon og avkastning. En havbrukselektriker med bred og allsidig kompetanse kan sikre at anleggene fungerer optimalt, selv i utfordrende værforhold og vedlikeholdsrutiner.

Kompetent og erfaren elektropartner for havbruksnæringen

Elektrotekniske komponenter som benyttes i havbruksnæringen, er utsatt for tøffe vær- og sjøforhold. Derfor er det avgjørende å ha en elektropartner som forstår behovene for service og vedlikehold og har erfaring med å takle utfordringene som kan oppstå. Elcom har lang erfaring med maritim elektro og kan sikre at alt utstyr oppfyller forskrifter og lovverk og tåler kravene som stilles i maritime miljøer.

Omfattende tjenester for oppdrettsselskapene i regionen

Elcom jobber med alt vedrørende oppdrettsselskapene i regionen, inkludert slakteri, settefiskanlegg og flåteanlegg. Vi samarbeider også med andre bransjer som server oppdrettsnæringen, inkludert Akva group, Scale Aq og Fluctus AS. Vårt nedslagsfelt er fra Flatanger i sør til Vega i nord, og vi er stolte av å være en ledende partner for havbruksnæringen i regionen.

Maritim elektrokompetanse og erfaring med automasjon

En havbrukselektriker må ha erfaring med maritim installasjon og automatiserte anlegg. De må også ha kunnskap om automasjon og feilsøking på anlegg. Våre maritime elektrikere innehar elektrikerfagbrev med maritim kompetanse og kan sikre at anleggene fungerer optimalt, selv under krevende værforhold. Vi jobber med reparasjon av merdeutstyr og utfører jobber på merder i sjøen, og tar hensyn til sikkerhet ved ferdsel på sjøen.

Fokus på hybridanlegg og grønt skifte

Elcom har erfaring med en rekke oppdrag i havbruksnæringen, inkludert hybrid- og batterianlegg, generatorer, fremdriftssystemer og lukkede merder. Vi er godt kjent med de kritiske kravene som stilles i forhold til uforutsett stans og utskiftning av vann. Vi erfarer at havbruksnæringen går i retning av å bygge om flåtene til hybridanlegg i forhold til det grønne skiftet, samt fokus på lus og sykdommer på laks.

Våre tjenester

Ta kontakt med oss

Våre erfarne elektrikere står klare for ditt prosjekt